Vår organisation

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består av cirka 70 450 (medlemssiffra 2019) scouter i cirka 1 000 scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela Sverige – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Gemensamt för alla kårer är att vi ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Vill du gå med i en scoutkår? Kontakta din lokala scoutkår redan idag.

Illustration över Scouternas organisation

Andra scoutorganisationer

Alla kårer tillhör Scouterna och några scoutkårer tillhör även en till scoutorganisation. De jobbar oftast med en speciell profilfråga, till exempel nykter scoutverksamhet eller scoutverksamhet på religiös grund.

Distrikt

I Scouterna finns även distrikt som samordnar kårer inom ett geografiskt område. Många kårer tillhör ett distrikt men inte alla. Distrikten kan till exempel arrangera olika aktiviteter och utbildningar för kårer.

Scouternas stämma och styrelse

Scouternas högsta beslutande organ är Scouternas stämma som hålls vartannat år. Varje kår skickar ombud till stämman, som tar beslut om vad Scouterna ska göra. Stämman utser Scouternas styrelse.

Scouternas kanslier och arbetsgrupper

Scouterna har en kansliorganisation som jobbar åt styrelsen att verkställa det som stämman beslutar. Kansliet leds av generalsekreteraren. Rikskansliet ligger i Stockholm och det finns sedan regionala kanslier runt om i landet. De anställda på kanslierna jobbar tillsammans med ideellt aktiva scouter i olika arbetsgrupper.

S:t Georgs scoutgillen i Sverige

Gillescoutrörelsen finns som stöd för Scouterna. Rörelsen är öppen för vuxna som är eller tidigare har varit aktiva scouter och alla andra som är positiva till scoutrörelsens uppgift och värderingar. Som medlem i S:t Georgs Scoutgillen behåller du kontakten med scoutrörelsen och arbetar vidare i dess anda. Läs mer på St Georgs scoutgillens webbplats. 

Fördjupad beskrivning

Är du scout och vill veta mer om hur vår organisation fungerar? På vår sajt Scoutservice finns en fördjupad organisationsbeskrivning.

Vår organisation på Scoutservice »