Vi finns över hela landet

Scouterna fortsätter att växa och har i dag över
80 000 medlemmar i 220 av landets 290 kommuner. Vi är riksorganisation för över ett tusen lokalföreningar, som vi kallar scoutkårer, med aktiv verksamhet för barn och unga – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Scoutkårerna

Scouternas lokalföreningar kallas för scoutkårer. Alla scoutkårer är medlemmar i Scouterna, men några är också knutna till andra scoutorganisationer. Dessa är i dag Frälsningsarméns scouter, Equmeniascout, KFUM Scout, Nykterhetsrörelsen Scoutförbund och Salt Scout.

Majoriteten av landets scoutkårer har gått samman i distrikt för att till exempel ordna aktiviteter och utbildningar ihop. Distrikten finns i olika geografiska områden och kan få stöd av Scouternas regionala kanslier. Stödet kan handla om att utveckla verksamheten eller rekrytera nya ledare till kårerna.

Nätverka genom distrikten

Så styrs vi

Scouternas högsta beslutande organ är Scouternas stämma, som hålls vartannat år. Kårerna skickar ombud till stämman, som beslutar vad Scouterna ska göra. Stämman behandlar förslag från den sittande styrelsen och motioner från scouter. Den beslutar också om verksamhetsplan och budget och utser en ny styrelse.

Stämman förbereds bland annat av valberedningen och ingår i Scouternas stora arrangemang Demokratijamboree. Som scout kan du påverka stämman genom att skriva en motion. Alla medlemmar i alla åldrar får skriva motioner och vara med och diskutera förslagen.

Läs mer här hur du kan vara med och påverka

Ideella och anställda tillsammans

Scouternas kansli jobbar åt styrelsen med att verkställa det som stämman beslutar. Kansliet leds av generalsekreteraren. Rikskansliet ligger i Stockholm och de fyra regionala kanslierna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Västerås. De anställda på kanslierna jobbar tillsammans med ideellt aktiva scouter i olika arbetsgrupper.

Våra kanslier

Nationella arbetsgrupper

Som scout kan du engagera dig i någon av av våra nationella ideella grupper. Håll utkik efter våra lediga ideella uppdrag här eller läs mer om våra nationella grupper här nedan.

Se även ideella utbildningsgrupper vid Scouternas folkhögskola här.

Nationella arbetsgrupper

Fantastiskt nätverk världen över

Scouterna finns i hela världen och samlar tillsammans över 50 miljoner medlemmar. Alla scouter tillhör världsorganisationerna WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organisation of the Scout Movement) och ingår därmed i ett stort internationellt nätverk.

Här kan du läsa mer om internationell scouting