Program för åldersgrupper

Utveckling bygger på både trygghet och utmaning. Därför är scouting indelad i åldersgrupper som ger scouten det den behöver utifrån sin mognad. Klicka runt för att bekanta dig med de verktyg som finns för att skapa roligt och utvecklande scoutprogram i Scouternas åldersgrupper.

Stegra programmet för varje åldersgrupp

Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Vi kallar det målspår.  För varje åldersgrupp finns beskrivningar av vad det betyder i varje ålder. Det sker en stegring av svårighetsgraden för att göra det fortsatt spännande och roligt att vara scout. Här hittar du stöd för hur du både kan skapa trygghet och utmaning för scouterna.

Målspår

Scoutmetoden

Scoutmetoden är den metod som all verksamhet i Scouterna bygger på. Metoden är en helhet, där alla bitar behövs. Vi visar den som ett pussel, där ingen del är viktigare än någon annan. Tillsammans skapar de scouting.

Scoutmetoden

Program för åldersgrupper

Åldersgrupperna har sin egen färg, symbol och sina ord som är i fokus. Använd gärna dessa när du planerar och berättar om verksamheten. Här kan du läsa mer om hur programmet fungerar för de olika åldersgrupperna.

Familjescouting

Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting.

Spårare

Spårarscouting präglas av nyfikenhet, att upptäcka naturen och att använda sin fantasi. Scouterna få prova på nya saker och det är roligt.

Upptäckare

Upptäckarscouting präglas av att våga, att utrycka sin vilja och att samarbeta för att lösa problem. Omvärlden får en större roll för scouterna.

Äventyrare

Äventyrarscouting är spännande friluftsliv i patrullen. Möten med sig själv och andra och reflektion över det leder till en ökad medvetenhet och respekt.

Utmanare

Utmanarscouting handlar mycket om gemenskap och engagemang. Scouten får reflektera över sådant man tycker är viktigt och får chans att knyta an till nätverket av scouter utanför den egna kåren och även internationellt.

Rover

Roverscouting utmanar gränser. Scouten har samlat på sig erfarenheter och kunskap och väljer vad den vill utveckla vidare. Att utveckla sitt ledarskap, att lyssna och stötta eller att på annat sätt vara redo för livet.